• ul. Jasna 3/18
  • +48 91 463 25 47
  • 10:00-18:00
  • WYNIKI W CHMURZE LUB NA PŁYCIE CD

Placówka stworzona dla wygody pacjentów Prawobrzeża.

zakres badań

RTG zębów - zdjęcie punktowe

Zdjęcie Punktowe

To zdjęcie pozwala ocenić stan zęba przed oraz po zabiegach stomatologicznych. Najbardziej podstawowe ze wszystkich badań radiologicznych jamy ustnej.. Możemy dzięki niemu zaobserwować uwidocznienia zmian zapalnych wokół wierzchołka korzenia, postępującą próchnicę, torbiele, nowotwory, ocenić jakość wypełnień.

Zdjęcie punktowe to także projekcja skośna oraz skrzydłowo-zgryzowa.

Badanie robione na życzenie pacjenta wykonywane jest od razu, a wyniki są dostępne już w ciągu 5 minut.

Jest ono refundowane przez NFZ dwa razy w roku – u nas można wykonać je bezpłatnie, jeśli pacjent zostanie na nie skierowany przez stomatologa. Lekarz kierujący na badanie musi posiadać podpisaną stosowną umowę z naszą placówką w celu wykonania takiego zdjęcia.

RTG zębów - zdjęcie panoramiczne

Zdjęcie pantomograficzne

Pantomogram to najpopularniejsze badanie obrazowe jamy ustnej, bardzo często polecane przez stomatologów przed wszelkiego rodzaju zabiegami. Jest zdjęciem struktur twarzy, na którym uwidacznia się jednocześnie wszystkie zęby, również te, które nie są widoczne w jamie ustnej (niewyrżnięte i zatrzymane). Widoczne są również tkanki otaczające: tkanka kostna wyrostków zębodołowych, zatoki szczękowe, wyrostki żuchwy, uwidoczniona jest szczęka, żuchwa, łuki zębowe. Umożliwia to ocenę całego stanu uzębienia, łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi, także w projekcji czynościowej.

 

RTG zębów - zdjęcie cefalometryczne

Zdjęcie Telerentgenogram (cefalometryczne)

Zdjęcie cefalometryczne(telerentgenogram) to zdjęcie boczne czaszki, które wykonywane jest na potrzeby ortodoncji, diagnostyki wad zgryzu, oceny wzrostu twarzy, ustalenia planu leczenia. Przydatne jest ono również w protezie stomatologicznej i chirurgii w celu udokumentowania stanu przed i po leczeniu.

 

tomografia zębów - ICAT

Tomografia CBCT

Stożkowa tomografia komputerowa (CBCT) to technologia pozwalająca na odtworzenie struktur kostnych twarzoczaszki w projekcji trójwymiarowej.

Skan możemy wykonać w wybranym obszarze: 5×5, 6×5, 8×8, 8×15(cm) oraz wycinku łuku zębowego.

Niezwykle wysoka rozdzielczość naszych aparatów pozwala na “pocięcie” badania na cienkie warstwy oznacza to niezwykla precyzje w diagnozowaniu i planowaniu badania dodatkowo zeskanowane miejsce mozemy obejrzec w trojwymiarze, w dowonej plaszczyznie i pod dowolnym kątem.

Dzięki temu mamy możliwość szczegółowej oceny gęstości kości, pozycji zębów w wyrostku zębodołowym, umiejscowienia ich w stosunku do innych struktur anatomicznych takich jak kanały żuchwy, zatoki szczękowe. Tomografia bardzo często wykonywana jest przed wstawianiem i doborem implantów ale także przed ekstrakcją korzeni, przed leczeniem kanałów pod mikroskopem, przy szukaniu dodatkowych kanałów, które nie uwidaczniają się na zwykłym zdjęciu, przy szukaniu różnego rodzaju torbieli i zmian przywierzchołkowych. Dawka podczas badania naszym tomografem jest 10-krotnie mniejsza niż w tomografii wykorzystywanej w szpitalach a czas badania to od 5 do 26 sekund.

napisz do nas
rentgen@rtg.szczecin.pl

* pola obowiązkowe

Gdzie nas znaleźć