Dostępne badania

Przygotowanie do badania

Przed wykonaniem pantomogramu, zdjęcia cefalometrycznego, stawów skroniowo-żuchwowych lub tomografii 3D należy zdjąć wszelkie ozdoby głowy i szyi tj. kolczyki, spinki, łańcuszki, okulary itp., oraz wyjąć z ust posiadane uzupełnienia protetyczne.

Do wykonania zdjęć wewnątrzustnych (zębowe, skrzydłowo-zgryzowe) należy wyjąć z ust uzupełnienia protetyczne tylko z konkretnego łuku zębowego górnego lub dolnego, który będzie poddany badaniu.

Zdjęcie punktowe zęba

To zdjęcie pozwala ocenić stan zęba przed oraz po zabiegach stomatologicznych. Najbardziej podstawowe ze wszystkich badań radiologicznych jamy ustnej. Możemy dzięki niemu zaobserwować uwidocznienia zmian zapalnych wokół wierzchołka korzenia, postępującą próchnicę, torbiele, nowotwory, ocenić jakość wypełnień. Dodatkowo w celu uwidocznienia dodatkowych kanałów można wykonać zdjęcie skośne.
Do zdjęć punktowych zęba wlicza się także projekcja skrzydłowo-zgryzowa pozwalająca na wykrycie próchnicy na powierzchniach stycznych i zgryzowych zębów, a także do oceny szczelności wypełnień.

Badanie robione na życzenie pacjenta wykonywane jest od razu, a wyniki są dostępne już w ciągu 5 minut.

Jest ono refundowane przez NFZ dwa razy w roku – u nas można wykonać je bezpłatnie, jeśli pacjent zostanie na nie skierowany przez stomatologa. Lekarz kierujący na badanie musi posiadać podpisaną stosowną umowę z naszą placówką w celu wykonania takiego zdjęcia.

RTG stomatologiczne SZCZECIN
RTG stomatologiczne SZCZECIN

Zdjęcie pantomograficzne

Pantomogram to najpopularniejsze badanie obrazowe jamy ustnej, bardzo często polecane przez stomatologów przed wszelkiego rodzaju zabiegami. Jest zdjęciem struktur twarzy, na którym uwidacznia się jednocześnie wszystkie zęby, również te, które nie są widoczne w jamie ustnej (niewyrżnięte i zatrzymane). Widoczne są również tkanki otaczające: tkanka kostna wyrostków zębodołowych, zatoki szczękowe, wyrostki żuchwy, uwidoczniona jest szczęka, żuchwa, łuki zębowe. Umożliwia to ocenę całego stanu uzębienia, łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi.

Do wykonania badania niezbędne jest skierowanie.

Zdjęcie telerentgenogram (cefalometryczne)

Telerentgenogram to zdjęcie boczne czaszki, które wykonywane jest na potrzeby ortodoncji, diagnostyki wad zgryzu, oceny wzrostu twarzy, ustalenia planu leczenia. Przydatne jest ono również w protezie stomatologicznej i chirurgii w celu udokumentowania stanu przed i po leczeniu.

Do wykonania badania niezbędne jest skierowanie.

RTG stomatologiczne SZCZECIN
RTG stomatologiczne SZCZECIN

Tomografia CBCT

Stożkowa tomografia komputerowa (CBCT) to technologia pozwalająca na odtworzenie struktur kostnych twarzoczaszki w projekcji trójwymiarowej.

Niezwykle wysoka rozdzielczość naszych aparatów pozwala na “pocięcie” badania na cienkie warstwy, oznacza to niezwyklą precyzje w diagnozowaniu i planowaniu badania. Dodatkowo zeskanowane miejsce możemy obejrzeć w trójwymiarze, w dowolnej płaszczyźnie i pod dowolnym kątem.

Dzięki temu mamy możliwość szczegółowej oceny gęstości kości, pozycji zębów w wyrostku zębodołowym, umiejscowienia ich w stosunku do innych struktur anatomicznych takich jak kanały żuchwy, zatoki szczękowe. Tomografia bardzo często wykonywana jest przed wstawianiem i doborem implantów ale także przed ekstrakcją korzeni, przed leczeniem kanałów pod mikroskopem, przy szukaniu dodatkowych kanałów, które nie uwidaczniają się na zwykłym zdjęciu, przy szukaniu różnego rodzaju torbieli i zmian przywierzchołkowych. Możemy wykonać także tomografie zatok na której uwidocznią się wszelkie zmiany np. polipy. Dawka podczas badania naszym tomografem jest 10-krotnie mniejsza niż w tomografii wykorzystywanej w szpitalach a czas badania to od 5 do 26 sekund.

Do wykonania badania niezbędne jest skierowanie oraz wcześniejsza rezerwacja terminu.